Adıyaman Üniversitesi (kısaca ADYÜ);

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kurulduğu zaman;

-2 enstitü,

-3 fakülte,

-1 yüksekokul,

-4 meslek yüksekokuluna sahip olan ADYÜ bugün (Ocak 2019),

-3 enstitü,

-13 fakülte,

-1 konservatuvar,

-3 yüksekokul,

-6 meslek yüksekokulu,

-15 uygulama ve araştırma merkezine ve 20 binin üzerinde öğrenci sayısına sahiptir.

Akademik Birimler

Enstütüler

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fakülteler

-Diş Hekimliği Fakültesi

-Eğitim Fakültesi

-Fen Edebiyat Fakültesi

-Güzel Sanatlar Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-İletişim Fakültesi

-Mimarlık Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Teknoloji Fakültesi

-Tıp Fakültesi

-Eczacılık Fakültesi

-Turizm Fakültesi

-Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>