Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ),

• araştırma odaklı,

• lisansüstü eksenli,

• uluslararası iş birliğine önem veren,

• güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,

• ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan,

• Türkiye’de sosyal bilimler alanında araştırma ikliminin gelişmesinde öncü rol üstlenen,

• zengin bir kütüphaneye sahip,

• çok dilli, çok kültürlü,

• disiplinlerarası yaklaşımı esas alan,

• bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan,

bir devlet üniversitesidir.

Sosyal Bilimler Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi

ASBÜ 2013 yılında başkentin merkezinde sosyal bilimler alanındaki araştırmalara öncü olmak amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesidir. ASBÜ hem yürüttüğü araştırmalarla hem de lisans ve lisansüstü programları ile yalnız Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde de etkin bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. ASBÜ bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Araştırma Üniversitesi

ASBÜ’de araştırma, Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi anlayışını taşımaz; yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunlar için özgün çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi esasına dayanır. Bu nedenle dünyada önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi ASBÜ de araştırma merkezleri odağında bir yapılanma ile çalışmaktadır.

Şehir Üniversitesi

ASBÜ şehir dışında bir kampüs üniversitesi değildir, sosyal bilimlerin doğal laboratuvarı olan toplumla iç içe, şehrin dokusuna ve damarlarına nüfuz eden bir şehir üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma özelliği, ASBÜ’ye toplumla bütünleşme ve toplumun dinamik yapısını inceleme fırsatı vermektedir.

Eğitim ve Araştırmanın Tarih ve Kültürle Bütünleştiği Bir Ortam

ASBÜ eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Ankara’nın en eski semtlerinden biri olan Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri yüksek yapılarda sürdürmektedir. ASBÜ yerleşkesi, içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanlık binasının da yer aldığı tarihî bir mekânda konumlanmıştır. Rektörlük binamız Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan bina, 2001’den sonra Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış, 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin yerleşkesi aynı zamanda Ankara’nın en eski tarihî mekânlarından biri olan altı asırlık Hacı Bayram Veli Türbesi’nin, tarihi iki bin yıl geriye giden arkeolojik Roma Hamamı ve Agustus Tapınağı sit alanlarının ve Eski Meclis binalarının yanı başında bulunmaktadır. Bu tarihî doku içinde üniversitemiz modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim, öğretim ve araştırma ortamları oluşturmayı, bu anlamda geçmiş ve geleceği bünyesinde harmanlamayı amaçlamaktadır.

Disiplinler Arası Yaklaşım

ASBÜ lisans ve lisansüstü programları öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki çalışmalardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde disiplinler arası yaklaşımı esas alarak tasarlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımız öğrencilerin zengin seçmeli ders havuzuyla farklı bölümlerden ders almalarına ve bu yolla kendi ilgi alanlarında derinleşip çalışabilmelerine imkân vermektedir.

Birden Çok Dil Öğrenme İmkânı

Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Dil Merkezimiz alanında uzman, yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla öğrencilerine kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır. Programlarımızın genelinde eğitim dili İngilizcedir. ASBÜ öğrencileri iyi derecede İngilizce öğrenmekle kalmayıp ikinci bir yabancı dil öğrenme konusunda özellikle desteklenirler.

Akademik birimler

Enstitüler

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

-Batı Dünyası Araşt. Enst.

-Doğu ve Afrika Araşt. Enst.

-H. Bayram Veli İslami Araşt. Enst.

-Türk Dünyası Araştırmaları Enst.

Fakülteler ve Yüksekokullar

-Dini İlimler Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-Siyasal Bilgiler Fakültesi

-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

-Yabancı Diller Fakültesi

-Yabancı Diller Yüksekokulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>