GÖĞE KOMŞU TOPRAKLARDA BİR ÜNİVERSİTE: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Artvin, Karadeniz’in doğusunda, Kafkaslara komşu, olağanüstü doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Topraklarının büyük kısmı, 3900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış, sarp ve geçit vermez dağlarla kaplıdır. Dağların yüceliğine, adeta yücelikte dağlarla yarış eden yeşil yaylalar eşlik etmektedir.

Sahil bölgesi hariç, düz ovaya sahip olmayan, bulutların dağların zirveleriyle ritim tuttuğu bu göğe komşu topraklarda 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN 13 Ağustos 2007 tarihinde tedviren Rektör olarak atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun 12 Ağustos 2008 tarihinde 12 nci Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmet DUMAN, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından 10 Eylül 2008 tarihinde, 2008/52 sayılı kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ve 16 Eylül 2008 tarihinde görevine başlamıştır.

22/01/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 2017/3 sayılı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddeleri uyarınca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Üniversitemize Rektör olarak atanan Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ, 23/01/2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Akademik Birimler

Fakülteler

-Eğitim Fakültesi

-Hopa İktisadi ve idari bilimler fakültesi

-İşletme Fakültesi

-Orman Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Sanat ve tasarım fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

Enstütüler

-Fen bilimleri enstütüsü

-Sosyal bilimler entütüsü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>