YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN; AŞAMA AŞAMA YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TERCİH ;

1. AŞAMA AŞAMA YABANCI ÖĞRENCİ KRİTERLERİ;

Türk üniversitelerinin düzenlemiş oldukları YÖS (yabancı öğrenci sınavı) ‘lere katılım sağlayıp skorlarına sahip olan tüm adaylar, Türkiye de üniversite eğitiminin ikinci basamağını oluşturan tercih başvurularını yapabilirler.

2.’Türk üniversiteleri tercih başvuru dönemleri;

Genellikle, ‘ temmuz- ekim’ ayları arasında yapılmaktadır. Tüm üniversiteler adayları, Yüksek Öğrenim Kurumu ( YÖK ) tarafından belirlenmiş yabancı öğrenci kontenjanlarına yerleştirirken, uyruk, orta öğretim dediğimiz diploma puanı, yaş ve sınav puanına göre elemelerden geçirirler ve her üniversitesi okul yerleşimini kendi kriterlerine göre yaparlar.

(NOT: Türkiye de ki üniversitelerin alım kriterleri birbirlerinden farklıdır. Her üniversitenin, alım kriterini üniversitelerde ki birimler belirlerler. )

3. YÖS Dışında Kabul Edilen Sınavlar Nelerdir?

Uluslararası Sınavlar Tıp Fakültesi için Taban Puanlar Diğer Programlar için Taban Puanlar Geçerlilik Süresi
SAT 1  En az 640 Math., 300 Critical Reading, 300 Writing puanı Her konudan en az 300 puan 2 Yıl
ACT Mat., Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 24 Puan Mat., Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 21 Puan 2 Yıl
GCE (A LEVEL SINAVI)   En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az  3 konuda A seviyesi En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az  3 konuda A seviyesi Süresiz
IB Diploma notu en az 30/42 Diploma notu en az 28/42 Süresiz
ABITUR En az 3,0 En az 3,3 Süresiz
AVUSTURYA MATURA En az 3,0 En az 3,3 Süresiz
FRANSA BAKALORYA En az 15 En az 10 Süresiz
BOSNA-HERSEK MATURA En az 4 En az 3 Süresiz
KOSOVA MATURA En az %70 En az %50 Süresiz
YUNANİSTAN Lise Bitirme Sınavı En az 15 En az 10 Süresiz

4. YÖS Tercihi Yapabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

1) Fotoğraf; Fotoğraf adayı kolaylıkla tanıtabilecek ve şu andaki görünümünü yansıtacak şekilde, 4.5×6 cm boyutlarında, renkli, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır.

2) T.C. Nüfus Cüzdan Belgesi veya Pasaport Nüfus cüzdan belgesi fotokopisi veya öğrenim vizesi alınmış pasaportun onaylı kopyasını teslim edeceklerdir.

3) Lise Diploması ve çevirisi Lise diplomasının aslı ve çevirisi teslim edilmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir.

4) Diploma Denklik Belgesinin Aslı Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi” başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır.

5) Resmi Transkript (Not Dökümü) Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir.

6) Resmi Transcript çevirisi Transkript Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş kopyası teslim edilmelidir

7) Geçerli Sınav Sonucu Başvuru için kullanılacak olan üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin (SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya vb.) aslı teslim edilecektir. Yalnızca “Başvuru Kriterleri” listesinde belirtilen sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınav veya belgelerle başvurmak mümkün değildir. Belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurulamaz.

8) Türkçe Yeterlilik Belgesi Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, Türkçe yeterlilik belgesi teslim edilmelidir.

9) Finansal Garanti Mektubu Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, maddi imkanlarının, eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak durumda olduğunu belgelemelidirler.

10) Öğrenim Ücreti Kabul edilen Fakülteye göre belirlenmiş olan dönemlik ya da yıllık öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu kayıt sırasında gerekli tüm evraklarla birlikte teslim edilmelidir.

5. YÖS Tercihleri Nereden ve Nasıl Yapılır?

Türkiye de ki her üniversite YÖS (yabancı öğrenci sınavı) tercih takvimini kendisi belirler. Tercih takvimini yakalayabilmek için hemen hemen her gün üniversitelerin web sitelerinin takibi gerekir