Hakkari Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile kurulmuş ve Hakkari Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

 Hakkari Üniversitesi;

 a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden devredilen Eğitim Fakültesi ile 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.

 b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden devredilen Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu faaliyetine devam etmektedir.

 c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur.

Ayrıca 2011 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER

-Eğitim Fakültesi

– Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

-İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Güzel Sanatlar Fakültesi

ENSTİTÜLER

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

-Fen Bilimleri Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

-Yabancı Diller Yüksekokulu

Polis Okulu, 1969 yılında Lefkoşa’da, Mahkemeler binasının bulunduğu eski Lefkoşa Polis Müdürlüğü binasında açılarak, askeri inzibat görevlilerini, Polisiye görevlerde Polise yardımcı olabilmesi için eğitmeye başlamıştır.

Bilahare Lefkoşa’da Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Bayraktar Kışlası ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Binalarında hizmet verdikten sonra 1976 yılında bugünkü binasına taşınmıştır.

1976 yılında bugünkü binasına taşındıktan ve daimi kadrosunu oluşturduktan sonra Polis Teşkilatına alınan personelin yetiştirilmesi yanında Meslek İçi Kurslarda personelini eğitmeye başlamıştır.

Polis Okulu 1984 yılında yayınlanan 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) yasası ve 28 Kasım 1985 tarihinde yayınlanan Polis Okulu Tüzüğü ile yasal statüye kavuşturulmuştur.

1993 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Polis Okullarındaki eğitim müfredatı esas alınarak eğitim sistemi yeniden düzenlenmiştir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) 2016 yılında KKTC’nin Güzelyurt bölgesinde kurulmuştur. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı itibariyle 2 Fakülte, 2 Yüksekokul ve İngilizce – Türkçe Hazırlık Okulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.

Kıbrıs’ta Eğitim Sağlıkla Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en donanımlı uygulama laboratuvarlarına sahip olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2017 yılı itibariyle T.C Yükseköğretim Kurulu tarafından akredite edilerek denkliğini almıştır.

Uluslararası Bir Üniversite

Zengin altyapısı, nitelikli eğitim kadrosu, İngilizce eğitim veren programları, spor, sosyal ve kültürel etkinlik olanaklarına sahip, uluslararası işbirlikleri, uluslararası öğretim ortamı, kozmopolit sosyal yapısı ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerini İngilizce’yi iyi bilen, gelişime ve değişime açık, global düzeyde rekabete hazır gençler olarak yetiştirmekte ve onları uluslararası kariyer için eğitmektedir.

Tam Donanımlı Uygulamalı Eğitim

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, her bilim dalı için ayrı yapılandırılmış tam donanımlı ve zengin altyapıya sahip uygulama laboratuvarlarını barındırır. Teorikte öğrenilen bilgileri laboratuvarlarda pratiğe dönüştüren öğrenciler, iş sektöründe yabancılık çekmemektedirler. İş sektöründeki öncü kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerinin mezuniyet sonrası bir adım daha önde olabilmeleri için çalışmaktadır.

%75 Kesintisiz Burs Desteği

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerine en uygun imkanları sunmak için %75 burs imkanı sunmaktadır. Öğrencinin, öğrenim süresi boyunca yaşayabileceği herhangi bir ders başarısızlığı durumunda ise burs kesintisi uygulamamaktadır.

İyi Tercih Sağlıklı Gelecek

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, kalite politikası çerçevesinde şekillenmiş eğitim öğretim gücü, kurumsal vizyon ve misyona inanarak çalışan kadrosu ve “iyi tercih, sağlıklı gelecek” diyen öğrencileri ile birlikte uluslararası başarılara koşan dinamik bir üniversitedir.

Akademik Birimler

-Diş Hekimliği Fakültesi

-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

-Sağlık Yüksekokulu

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-İngilizce Hazırlık Okulu

-Uzaktan Eğitim Sistem

OMORFO (GÜZELYURT) DÖNEMİ

Kurumumuz 1937-1938 Öğretim yılında Güzelyurt’ta, “Omorfo Öğretmen Koleji” adıyla açılmıştır. Omorfo Öğretmen Koleji’nde Türk ve Rum erkek öğrenciler yatılı olarak okumaktaydılar. Giriş sınavının yanı sıra “Ordinary” İngilizce sınavıyla öğrenci alınmaktaydı.

Kolej müdürü, pedagojik yönden akademik çalışmalar yapmış kişiler olarak İngiliz yönetimince atandığı için ilk müdürler İngilizdi. Öğretmenler ise (Kıbrıslı Türk-Rum-İngiliz) karmaydı. Öğretim Dili İngilizceydi. Ancak haftada iki ya da üç saatlik olmak üzere, Kıbrıslı Rumlar için Yunanca, Kıbrıslı Türkler için de Türkçe dersleri yapılmaktaydı.

Dersler kültürel, mesleki ve temel beceri ağırlıklıydı. Tarih, coğrafya, matematik gibi derslerin yanı sıra eğitim bilimine yönelik dersler ve metot dersleri verilmekteydi. Öğretmen Koleiji’nde beceri ağırlıklı derslere çok önem verilmekteydi. Tarım, el sanatları-iş eğitimi, müzik, beden eğitimi ve resim gibi derslerin yoğunlaştığı bir programa sahip olan Öğretmen Koleji’nde, mesleki derslere ilişkin beceriler uygulama dersleriyle sağlanmaktaydı. Uygulama için merkez ve köy okullarına gidilmekteydi. Hatta bir dönem ilk yıl uygulama yapılmış, sonra iki yıl ders alınmıştır. Bu uygulama çok uzun sürmemiştir.

________________________________________

1940’lı Yıllar

Bu yıllarda Öğretmen Koleji Giriş Sınavı’nı kazanmak ve bir sınıf öğretmeninin gözetiminde, Kolej Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bir yıl gözlem yapmış olmak koşullarıyla kadın öğretmen de yetiştirilmeye başlanmıştır. 1943’te Türk ve Rum kadınlar için iki ayrı öğretmen eğitimi merkezi kurulmuştur. Bu merkezin öğrencileri ders yılını bu merkeze bağlı şehir okullarında uygulama yaparak, daha sonra eğitim dersleri görerek iki yıllık sürelerini doldurmaktaydılar. Bu merkezde Kıbrıslı Türklerin öğretim dili Türkçe, Kıbrıslı Rumların ise Rumca olmuştur.

________________________________________

1958’li Yıllar

Her iki toplumun kız ve erkek öğrencilerine hizmet amacıyla 1958 yılında Lefkoşa Rum tarafına yeni bir okul yaptırılmıştır. Ancak 1958’deki toplumlar arası olaylar nedeniyle Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin bir arada öğrenim görmesi mümkün olmamıştır. Dolayısıyla yeni bina tümüyle Kıbrıslı Rumlara kalmıştır. Kıbrıslı Türklere de Baf Kapısı’na yakın Terresanta’da bir bina verilmiştir. Öğretmen Koleji’nin İlk Kıbrıslı Türk müdürü Halil Direkoğlu olmuştur.

________________________________________

1960’lı Yıllar

1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Türkiye’den öğretmenler getirtilmiştir. Gelen öğretmenlerin hepsi de alanlarında çok iyi yetişmiş kişilerdi. Örneğin Fevzi Selen, Türkiye’den gelip Öğretmen Koleji’nde hizmet veren ilk öğretmen ve yöneticilerden birisiydi. Öğretmen Koleji, 1969-1970 öğretim yılında şimdiki Devlet Halk ve Sanat Müziği Binası’na, yani eski İdadi Binası’na taşındı. 1974’e kadar burada öğretim yapıldı. 1974 Barış Harekatı sonrasında, 1974-1975 ders yılında Öğretmen Koleji Girne’ye taşınmıştır.

________________________________________

1990’lı Yıllar ve Günümüz

1990 yılında Öğretmen Koleji Lefkoşa Küçük Kaymaklı’ya taşınmıştır. 1994-95 Öğretim yılında ise Atatürk İlkokulu’nun binasına taşınmıştır. 1999 Yılında Lefkoşa Dumlupınar bölgesindeki yeni binasında eğitime hizmet vermeye başlamıştır. 2000 yılında ise yeni yasa ile Atatürk Öğretmen Akademisi’ne dönüşmüştür. Atatürk Öğretmen Akademisi, günümüzde alanlarında yetkin bir akademik kadro, personel ve seçkin öğrenciler ile eğitim etkinliklerini sürdürmektedir. Bağımsız bir kampüs anlayışıyla özellikle öğretmen yetiştirmeye odaklanan ve bu konuda uzmanlaşmış olan Akademi, K.K.T.C. Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kontenjana göre ihtiyaç duyulan, az sayıda, seçilmiş bir öğrenci popülasyonuna en üst düzeyde kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumumuz 4 Yıllık bir programla İlköğretime sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektedir. Ayrıca, üniversite mezunlarına yönelik Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla devam ettirmektedir. Tüm öğretim üyeleri ve öğrencileriyle K.K.T.C.’nin gelecek nesillerini çağdaş, demokratik, öz kültürüne sadık, bilim, sanat ve spora ilgi ve sevgi duyan vatandaşlar olarak yetiştirmeyi görev bilen Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs Türkleri’nin yüksek öğrenimde en eski öğretmen yetiştirme kurumu olarak kültürel ve tarihsel önemini her zaman korumaktadır.

Atatürk Öğretmen Akademisi IUSRC (International Universities Search and Rescue Council) üyesidir.

2012 yılında kurulan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin başkenti Lefkoşa’da faaliyete geçmiştir. 2014 yılında ikinci kampüsüyle buluşan Üniversite, eğitim kalitesini, uluslararası düzeyde mesleki bilgi, beceri ve donanımlarıyla hoşgörülü, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirerek artırma hedefindedir.

Öğrencilerimizin, bilimsel bilgiyi deneyerek, araştırarak ve inceleyerek günlük yaşamda kullanmalarının yanı sıra yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi kurulduğu günden beri okul – sanayi işbirliğini kullanarak akademik araştırmaları ve çalışmaları üretim içinde eğitim yaparak faydaya dönüştürme çabasındadır. Bu doğrultuda dünya üniversiteleri seviyesine ulaşmak ve öğrencilerinin mezun olduktan sonra dünyaca tanınmış bir diploma sahibi olması için bazı uluslararası üniversite ile anlaşmalar yapılmıştır. B.H.M.S. Business & Hotel Management School – Switzerland, Superior University, College of Tourism & Hotel Management (COTHM) bunlardan bazılarıdır.

Bilimi ve uygulamayı ön planda tutan akademisyenleriyle Havacılık Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda toplam 10 ön lisans programı; İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde toplam 7 lisans programı; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 9 yükseklisans programı ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER

-HUKUK FAKÜLTESİ

-İŞLETME FAKÜLTESİ

-TURİZM & OTELCİLİK FAKÜLTESİ

Otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve uluslararası vizyonuyla merkezi İstanbul’da bulunan Avrupa Eğitim Grubu’nun 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurduğu eğitim yatırımıdır. İstanbul’daki okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim birikimlerinin zirvesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmesine önemli katkılar sağlayan Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, yerleşkesinin bulunduğu Gazimağusa’da sivil toplum kuruluşları, özel ve resmi kurumlarla güçlü bir iş birliği içine girerek kısa zamanda kentin eğitim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğretim üyelerinden oluşan seçkin akademik kadrosuyla; 7 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu ile toplamda 29 lisans ve önlisans programıyla yaklaşık 2 yıldır uluslararası düzeyde eğitime devam etmektedir.

Gerçek anlamda bir “Kent Üniversitesi” olarak öğrencilerin, yaşadıkları toplum ve dünya ile bütünleşmelerine, iletişimi güçlü, sosyal bağları kuvvetli, değerli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, “Üniversite Adası” KKTC’de farklı kültürlerdeki öğrencileri bir araya getirip ortak kültür oluşturabilecekleri bir platform olmayı hedeflemektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

-Diş Hekimliği Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-Eczacılık Fakültesi

-Eğitim Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Mühendislik Mimarlık Fakültesi

-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Henüz kuruluş aşamasındadır. Eğitime Başlamamıştır.

BAU Kıbrıs’a Hoşgeldiniz

20 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP OLMAK

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU Kıbrıs Üniversitesi), BAU Global Eğitim Ağı üyesi olarak kuruldu. BAU Global Eğitim Ağı, üç kıtada (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya) bulunan yüksek öğretim kurumlarını ve dil okullarını içerir.

Amacı, öğrencilerin farklı kıtalarda ve ülkelerde eşit düzeye sahip ve aynı düzeyde bulunan akademik yöntemlerden yararlanma ve uluslararası bir vizyon sahibi olmaları için farklı kampüslerde eğitim alma fırsatı sağlamaktır.

Akademik Birimler

Fakülteler

-MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

-İKTİSAT FAKÜLTESİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

-EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

-HUKUK FAKÜLTESİ

-TURİZM VE OTEL YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

İşletmelerin şu anda karşılaştıkları kalifiye eleman boşluğunu kapatmak için Avrupa Liderlik Üniversitesi kurulmuştur. İşverenlerle iş arayan yeni mezunları buluşturmayı sağlamayı hedefleyen, aynı zamanda kendi mezun ettiği öğrencisine istihdam fırsatı sunmayı planlayan üniversitemiz henüz kurulum aşamasındadır.

Eğitime henüz başlamamıştır.

Henüz eğitim vermeye başlamamıştır.

Henüz eğitim vermeye başlamamıştır.

Kurucularımızın bir üniversite kurmak hedefiyle çıktıkları bu uzun yolda birçok ilk başarıldı. Türkiye’de bir ilk olan ‘Yatırımcı Entegratör Çözüm Ortağı’ sıfatıyla e-MBA ve e-MYO programlarında üniversitelerle çalışıldı ve yapılamaz denilen teknoloji ve sistem Türkiye’ye kazandırılarak bir sektör yaratıldı.

Bugün, “dijital” olarak adlandırılan bir çağda yaşıyoruz. Yaşam, alışkanlıklar, meslekler dahil birçok şey değişiyor, dönüşüyor. Tüm bunlar yaşanırken tabii ki eğitim sektörü de değişmeye devam ediyor ve edecek.

Yola çıkarken tek hedef vardı “bir üniversite kurmak”. Öyle bir üniversite ki, bu değişime ayak uydurarak bir ilk olacak ve hem ülkemize, hem ülkemiz insanına, hem de insanlığa bir değer katacaktı. İşte Netkent’in temeli bu idealle oluştu. Bugün bölgesinde değişimin öncüsü olan, yeni nesil bir eğitim modeli sunan, ilk ve tek online interaktif üniversite özelliğini taşıyan Netkent’i KKTC’ye, Türkiye’ye ve bölgeye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinin bir dijital üniversite olarak kurulmasına karar verildikten sonra bu yönde izin almak için önce Türkiye’de Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) başvuruldu. Dönemin YÖK Başkanı bu üniversitenin stratejik nedenlerle bilişim adası Kıbrıs konseptine katkı sağlaması için KKTC’de kurulmasının daha uygun olacağını belirtti.

Bu yönlendirme üzerine uzaktan eğitim yöntemiyle faaliyet gösterecek ilk dijital Türk üniversitesi Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinin açma ön izni başvurusu KKTC yasalarına uygun olarak 11/12/2009 tarihinde KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına yapıldı. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkan ve üyelerine akademik ve teknik bir sunum ile başvuru yapıldı.  04/02/2010 tarih ve 33/2006 sayılı karar ile YÖDAK tarafından üniversitemize eğitime başlama izni verildi. Böylece NETKENT resmi olarak kurulmuş, bir düş gerçeğe dönüşmüştü. 

İnanıyoruz ki, Netkent alanında çığır açarak çağı yakalayan, hatta onu dönüştüren, onunla iç içe geçen insanı yaratan bir eğitim kurumu olarak kendi ilkelerini gerçekleştirecek ve eğitim tarihindeki yerini alacaktır. Bunu insanlığa ve ülkemize bir borç olarak görürken gene inanıyoruz ki bu ideallerimizden doğan ülkü bilimin sonsuza değin yanacak meşalesini sonsuza değin taşıyan bir güç olacaktır.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER VE PROGRAMLAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

-İşletme

-Ekonomi ve Finans

-Ekonomi ve Yönetim

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

-Bankacılık ve Finans

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

-Yazılım Mühendisliği

-Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği

-Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

HUKUK FAKÜLTESİ

-Hukuk

Gazi Üniversitesi, sağlık ile ilgili birimlerin ve bir butik hastanenin bulunacağı kampüsünü yakında açmaya hazırlanmaktadır. Henüz eğitim vermeye başlamamıştır.

Henüz kuruluş aşamasındadır. Eğitime başlamamıştır.

Kuzey Kıbrıs Adasında ki diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında, lisansüstü programların süresi sadece bir yıldır. Lisans üstü eğitim vermek amacı ile kurulmuştur.