Türkiye Bursları’nın öğrencilere sağladığı olanaklar şunlardır:

Aylık Burs Ödemesi

Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir:

-Önlisans;  500 TL (yaklaşık 300 USD)

-Lisans;  500 TL (yaklaşık 300 USD)

-Yüksek lisans;  750 TL (yaklaşık 450 USD)

-Doktora;  1.000 TL (yaklaşık 575 USD)

-Araştırma;  1.000 TL (yaklaşık 575 USD)

Barınma

Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı konaklama imkânlarını kullanabilirler.

 Üniversite öğrenim harcı

Türkiye Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerdeki eğitim ücretini ödemezler.

 Sağlık giderleri

Türkiye Burslusu öğrenciler, sağlık güvencesi altındadırlar.

 Türkçe dil eğitimi (1 yıl)

Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.

 Geliş-gidiş ulaşım katkısı

Türkiye Burslusu öğrencilere, ülkemize ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, ulaşım masrafları için ödeme yapılır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

Değerlendirme ve Seçim

ChooseTürkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

I. Akademik başarı

II. Mülakat

Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:

1.Diploma notu

2.Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)

3.Üniversite giriş sınavı notu (varsa)

4.Bitirme sınavı notu (varsa)

5.Uluslararası sınav notu (varsa)

Diğer;

Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:

Önlisans için %60

Lisans için %70

Yüksek lisans ve doktora için %75

Tıp öğrenimi için %90

Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir.