YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, ÖĞRENCİ KABULÜ VE KAYIT ESASLARI

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Şartları

1. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

2. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato girilecek programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir.

3. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

4. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir. Türkiye’deki bir öğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES’e girme şartı aranır. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) olması gerekir.

5. Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi gerekir.

TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra Üniversitelerin TÖMER hazırlık birimlerinde okurlar ve Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisans veya doktoraya başlayabilirler. Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi almış olmaları istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

6. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye giriş şartlarını belirlemek için ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1.Başvuru formu vesikalık fotoğraf bilgisayardan eklenerek çıktısı alınacaktır

2.TÖMER Türkçe Yeterlik Belgesi

3.Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES Belgesi

4.Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den (yabancı dil sınavı) en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir.

5.Pasaportun tasdikli sureti

6.Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş)

7.Transkript (Türkçeye çevrilmiş)

8.Denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

NOT: “Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>