Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe’de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun’la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte hâline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi; 15 Fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Enstitüler

-Aşı Enstitüsü

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

-Bilişim Enstitüsü

-Çocuk Sağlığı Enstitüsü

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Güzel Sanatlar Enstitüsü

-Halk Sağlığı Enstitüsü

-Kanser Enstitüsü

-Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

-Nüfus Etütleri Enstitüsü

-Nükleer Bilimler Enstitüsü

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Fakülteler

-Diş Hekimliği Fakültesi

–Fakülte Dekanlığı

–Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

–Endodonti

–Periodontoloji

–Restoratif Diş Tedavisi

–Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

–Çocuk Diş Hekimliği

–Protetik Diş Tedavisi

–Ortodonti

-Eczacılık Fakültesi

–Fakülte Dekanlığı

–Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

–Eczacılık Teknolojisi Bölümü

–Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

-Edebiyat Fakültesi

–Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

–Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

–Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

–Antropoloji Bölümü

–Arkeoloji Bölümü

–Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

–Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

–Felsefe Bölümü

–Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

–İngiliz Dilbilimi Bölümü

–İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

–Mütercim Tercümanlık Bölümü

–Almanca Mütercim Tercümanlık

–Fransızca Mütercim Tercümanlık

–İngilizce Mütercim Tercümanlık

–Psikoloji Bölümü

–Sanat Tarihi Bölümü

–Sosyoloji Bölümü

–Tarih Bölümü

–Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

–Türk Halkbilimi Bölümü

-Eğitim Fakültesi

–Eğitim Fakültesi Dekanlığı

–Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

–Eğitim Bilimleri Bölümü

–Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

–Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı

–Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

–Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

–Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

–Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Matematik Öğretmenliği Programı

–İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

–Özel Eğitim Bölümü

–Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

–Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

–Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Temel Eğitim Bölümü

–Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

–Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

–Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

–İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

-Fen Fakültesi

–Fen Fakültesi Dekanlığı

–Aktüerya Bilimleri Bölümü

–Biyoloji Bölümü

–İstatistik Bölümü

–Kimya Bölümü

–Matematik Bölümü

–Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

-Güzel Sanatlar Fakültesi

–Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

–Grafik Bölümü

–Heykel Bölümü

–İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

–Resim Bölümü

–Seramik ve Cam Bölümü

-Hemşirelik Fakültesi

-Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

-Hukuk Fakültesi

–Hukuk Fakültesi Dekanlığı

–Özel Hukuk Bölümü

–Kamu Hukuku Bölümü

–İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

–Aile ve Tüketici Bilimleri

–İktisat Bölümü

–İşletme Bölümü

–Maliye Bölümü

–Sağlık Yönetimi Bölümü

–Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

–Sosyal Hizmet Bölümü

–Uluslararası İlişkiler Bölümü

-İletişim Fakültesi

–İletişim Fakültesi Dekanlığı

–İletişim Bilimleri Bölümü

–Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

-Mühendislik Fakültesi

–Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

–Bilgisayar Mühendisliği

–Çevre Mühendisliği

–Elektrik – Elektronik Mühendisliği

–Endüstri Mühendisliği

–Fizik Mühendisliği

–Geomatik Mühendisliği

–Gıda Mühendisliği

–İnşaat Mühendisliği

–Jeoloji Mühendisliği

–Hidrojeoloji Mühendisliği

–Kimya Mühendisliği

–Maden Mühendisliği

–Makina Mühendisliği Bölümü

–Nükleer Enerji Mühendisliği

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

–Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

–Beslenme ve Diyetetik Bölümü

–Çocuk Gelişimi Bölümü

–Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

–Ergoterapi Bölümü

–Odyoloji Bölümü

-Spor Bilimleri Fakültesi

–Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

–Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

–Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

–Rekreasyon Bölümü

-Tıp Fakültesi

–Tıp Fakültesi Dekanlığı

–Temel Tıp Bilimleri Bölümü

–Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

–Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>