İzmir Bakırçay Üniversitesi bir Devlet Üniversitesi olarak, 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmuş olup 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek 169. Madde ile bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitüden (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 kontenjan verilerek fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29.08.2017 tarih ve 2017/51 sayılı kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmış ve 11.09.2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Akademik Birimler

Enstütüler

-Fen Bilimleri Enstütüsü

-Sosyal Bilimler Enstütüsü

-Sağlık Bilimleri Enstütüsü

Fakülteler

-Hukuk Fakültesi

-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

-Tıp Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Fen Edebiyat Fakültesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>