Kayıt kabul için gerekli evraklar, üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle istenen evraklar aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Fotoğraf; Fotoğraf adayı kolaylıkla tanıtabilecek ve şu andaki görünümünü yansıtacak şekilde, 4.5×6 cm boyutlarında, renkli, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır. Fotoğraf bu koşullara uymadığı takdirde yüklenmemiş kabul edilir. Bu fotoğraf, aday programa kabul edildiği takdirde öğrenci kimlik kartında yer alacaktır.

2) T.C. Nüfus Cüzdan Belgesi veya Pasaport Nüfus cüzdan belgesi fotokopisi veya öğrenim vizesi alınmış pasaportun onaylı kopyasını teslim edeceklerdir.

3) Lise Diploması ve çevirisi Lise diplomasının aslı ve çevirisi teslim edilmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir.

4) Diploma Denklik Belgesinin Aslı Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi” başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır.

5) Resmi Transkript (Not Dökümü) Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir.

6) Resmi Transcript çevirisi Transkript Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş kopyası teslim edilmelidir

7) Geçerli Sınav Sonucu Başvuru için kullanılacak olan üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin (SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya vb.) aslı teslim edilecektir. Yalnızca “Başvuru Kriterleri” listesinde belirtilen sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınav veya belgelerle başvurmak mümkün değildir. Belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurulamaz.

8) Türkçe Yeterlilik Belgesi Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, Türkçe yeterlilik belgesi teslim edilmelidir.

9) Finansal Garanti Mektubu Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, maddi imkanlarının, eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak durumda olduğunu belgelemelidirler.

10) Öğrenim Ücreti Kabul edilen Fakülteye göre belirlenmiş olan dönemlik ya da yıllık öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu kayıt sırasında gerekli tüm evraklarla birlikte teslim edilmelidir.