Ankara’da Lokman Hekim Üniversitesi kuruldu. Üniversitenin kurulduğuna ilişkin karar, 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

2809 sayılı Kanununa eklenen ek madde ile Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından kamu özel kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesi,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi,

c) Diş Hekimliği Fakültesi,

ç) Eczacılık Fakültesi,

d) Spor Bilimleri Fakültesi,

e) Mühendislik Fakültesi,

f) Sağlık Meslek Yüksekokulu,

g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşuyor.

Kanun ile aynı zamanda  Ankara  Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ismi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değişti. Ayrıca Bu üniversiteye bağlı “Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi”nin ismi “Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi”, “Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu” ismi “Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu”, “Güzel Sanatlar Enstitüsü”nün ismi de “Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü” oldu.

Akademik Birimler

-Tıp Fakültesi

-Eczacılık Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Spor Bilimleri Fakültesi

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-Ortak Dersler Koordinatörlüğü

-Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>