a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,

b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.”

Akademik Birimler

Enstütüler

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fakülteler

-Tıp Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Fen-Edebiyat Fakültesi

-Eğitim Fakültesi

-Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-İşletme Fakültesi

-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Diş Hekimliği Fakültesi

-Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Spor Bilimleri Fakültesi

-İletişim Fakültesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>