Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), 29.05.2007 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde yedi fakülte, iki enstitü, iki yüksekokul ve altı meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

MŞÜ, topluma ve yaklaşık 9000 öğrencisine, 580 akademik ve 391 idari personeli ile 166 derslik, 24 laboratuvar ve toplantı salonunda; merkezi laboratuvarları ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet vermektedir.

Öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten, geliştiren, yorumlayan, eleştirel düşünme becerisine sahip ve toplumsal değerleriyle barışık, şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeyi ilke edinen Muş Alparslan Üniversitesi, külliyesinin bu amaca tam anlamıyla hizmet etmesi için gerekli altyapı çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

-Eğitim Fakültesi

-Fen Edebiyat Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes

-İletişim Fakültesi

-İslami İlimler Fakültesi

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

-Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Enstitüler

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>