Doğu ile batının birleşme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, yaklaşık on bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem Asya’nın hem de Avrupa’nın bir parçası olduğu için, geniş bir iklim ve coğrafya çeşitliliğine sahiptir. Üç tarafının denizlerle kaplı olması sayesinde Türkiye her zaman önemli ticaret, ipek ve baharat yollarının merkezi olmuştur. Türkiye’de farklı kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür.

Türkiye, kaliteli eğitimi uygun ücretlerle alabileceğiniz bir ülkedir. Eğitim ve yaşam giderleri Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkedekinden daha azdır.Türkiye’deki modern eğitim sistemi; özgür ve sorgulayan, farklılıklara saygı duyan, kişilerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit insanların bulunduğu topluma saygı gösteren, Türkiye’nin bilim, sanat, din, dil alanında gelişimine katkı sağlayacak ve baskıcı ve yasaklar toplumundan uzak özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Bir insanın vizyonu onun varlık nedeni, yaşama gayesi vb. konulardaki temel kabullerinin çizdiği ufuktur. Üniversiteler vizyon yaratmaz, onlar sahip olduğunuz değerlerin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Diğer bir deyişle vizyon, sahip olduğumuz değerlerin anlam ve yansımasıyla zihniniz de çizdiğiniz bir tablonun, yaşadığınız ülke ve eğitim aldığınız üniversite ile harmanladığınız halidir.Son yıllarda Türkiye’de eğitime talebinin bu denli artmasının en önemli sebebi ise, öğrencilerin vizyonunu geliştirebilen, sosyal ve akademik anlamda üniversitelerimizin dünya standartlarını her geçen gün yakalamaya çalışmasıdır.  

Türkiye; bir çok uygarlığa medeniyet beşlikliği yapmış stratejik önemi yüksek bir bölge olarak doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile tam bir medeniyet coğrafyasıdır. Yüzyıllarca Türkiye, Türk insanı, Türk tarihi, doğal bitki örtüsü, yeşili, denizi ve mavisi dünyaya ilham vermiştir.