Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu;

TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI , Deniz Ticaret Odası (D.T.O) şemsiyesi altında bulunan Denizcilik Camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile tamamı denizcilik camiamızın mensupları olan 52 Kurucu Üye tarafından 7 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Amacı

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünün refah ve verimliliğini artıracak Denizcilik Politikaları oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI, Türkiye’de ihtiyaç duyulan Gemiadamı ihtiyacını karşılamak üzere;

Mevcut Denizcilik İle İlgili Eğitim Kurumlarına Yardımcı Olmak,

Gemiadamı Yetiştiren Bir Eğitim Kurumunu Faaliyete Geçirmek,

Vakıf Senedinde Yazıldığı Gibi, (Şartlar Müsait Olduğunda Bir Üniversite) kurmak,gibi amaçlarla yola çıkmış ve de öncelikle ilk amacını kapsamında;

İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesine,

K.T.Ü. Denizcilik Fakültesine,

9 Eylül Denizcilik Yüksekokuluna,

Diğer denizcilik kurumlarına gerekli maddi destek vermiştir. Vakfın bu destekleri halen süregelmektedir.

Daha sonra kendi eğitim merkezi olan ve TÜDEV DENİZ EĞİTİM MERKEZİ’ni Mart 1995 tarihinde Şişli’deki Şişli Belediyesi eski binasında faaliyete geçirmiştir. Bilahare Eğitim Merkezi, D.T.O. nın katkılarıyla 1997 yılında Tuzla’da inşasına başlanan yeni binasına taşınarak Eylül 1999 tarihinde eğitimine Tuzla’da devam etmiştir. TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı şemsiyesi altında eğitim faaliyetini sürdürmüştür. TÜDEV Deniz Eğitim Merkezinde bu güne kadar 2100 zabitan yetiştirilmiştir.

4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; Deniz Ticaret Odası, Oda Meclisi ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulları, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezinin Yükseköğretim düzeyinde TÜRK DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ olarak hizmete devam etmesini arzulamış ve bu yönde karar almışlardır.

Bu kararın hemen akabinde, YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) üniversite kuruluşu ile ilgili, takdim edilecek dosyanın hazırlıklarına başlanmış ve 9 Şubat 2004’te Üniversite Kuruluş ve Açılış Başvuru dosyaları birlikte YÖK Başkanlığına sunulmuş ve 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmış bulunan T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNİ kurmuş ve Türk ve Dünya Denizciliğine kazandırmıştır.

Akademik Birimler

Fakülte ve Bölümler

-Denizcilik Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Fen Edebiyat Fakültesi

-Denizcilik Meslek Yüksekokulu

-İngilizce Hazırlık Bölümü

Enstitüler

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>