Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini;

9 Fakülte (Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi), 4 Yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, ), 2 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü), 6 Meslek Yüksekokulu (Ayancık Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Durağan Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, )  12 Araştırma Uygulama Merkezi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve 11488 öğrencisi ile sürdürmektedir.

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.

Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.

Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER

-Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Eğitim Fakültesi

-Fen Edebiyat Fakültesi

-Güzel Sanatlar Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

-Sanat ve Tasarım Fakültesi

-Spor Bilimleri Fakültesi

-Su Ürünleri Fakültesi

ENSTİTÜLER

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

-Sağlık Yüksekokulu

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-Yabancı Diller Yüksekokulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>