Üniversitemiz 22 Mayıs 2008 tarihinde, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 101. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Aynı yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Prof. Dr. Ali AKMAZ’ı Üniversitemize Kurucu Rektör olarak atamıştır. Rektörlük süresi 2012 yılında dolan Prof. Dr. Ali AKMAZ, Üniversitemizde ilk kez yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu almış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından Eylül 2012’de ikinci kez Rektör olarak atanmıştır.

Kurucu Rektör Prof.Dr. Ali AKMAZ’ın 2015 yılı Şubat ayında Rektörlükten ayrılmasından sonra, yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu alan Prof.Dr. Mehmet Nuri NAS, 18 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Rektör olarak atanmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana her geçen gün büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ederek başarı grafiğimizi yükseltmekteyiz. Şırnak Üniversitesi olarak kuruluş aşamasında dört akademik, bir idari personel ve bir geçici personelle başladığımız yolumuza, 255 akademik personel, 184 idari personel, 73 geçici hizmetli personel ve 3108 öğrencisiyle devam ederek büyük bir aile olmanın haklı bir gururunu yaşamaktayız.

Fiziki imkansızlıklara rağmen Üniversitemizi bilim yuvası yapma çabamızdan hiçbir zaman taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde dört Meslek Yüksek Okulu, iki Yüksek Okul, dört Fakülte, iki Enstitü ve Rektörlüğümüze bağlı üç Bölüm ile 70 açık bölümümüz mevcuttur. Açık olan 70 bölümün 34’ünde fiilen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Fakültelerimiz ve Bölümleri şunlardır:

Akademik Birimler

Fakültelerimiz

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–İktisat Bölümü,

–İşletme Bölümü,

–Kamu Yönetimi Bölümü.

-Mühendislik Fakültesi,

–Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

–Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

–Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

–İnşaat Mühendisliği Bölümü,

–Maden Mühendisliği Bölümü.

–Makine Mühendisliği Bölümü,

-İlahiyat Fakültesi

–Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,

–İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

–Temel İslam Bilimleri Bölümü,

-Ziraat Fakültesi

–Bahçe Bitkileri Bölümü,

–Bitki Koruma Bölümü,

–Biyosistem Bölümü,

–Gıda Bölümü,

–Peyzaj Bölümü,

–Su Ürünleri Bölümü,

–Tarım Ekonomisi Bölümü,

–Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü,

–Tarla Bitkileri Bölümü,

–Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

–Zootekni Bölümü,

Enstitülerimiz

-Sosyal Bilimler Enstitüsü

-Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullarımız

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

-Antrönörlük Eğitimi

-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-Rekreasyon

-Spor Yöneticiliği

-Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

-Turizm İşletmeciliği

-Turizm Rehberliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>