Üniversitemiz, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mersin İli Tarsus ilçesinde kurulmuştur.

Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ve Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. Üniversitemizin gelişme kronolojisi ya da tarihsel gelişimi şöyledir:

1992 yılında Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Meslek Yüksekokulu kuruldu, Üniversitemiz bünyesine Meslek Yüksekokulu olarak alındı.

1992 yılında Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu kuruldu, Üniversitemiz bünyesine Sağlık Hizmetleri Yüksek kuruldu olarak alındı.

2005 yılında Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kuruldu, Üniversitemiz bünyesine Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu olarak alındı.

2009 yılında Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Teknoloji Fakültesi kuruldu, Üniversitemiz bünyesine Teknoloji Fakültesi olarak alındı.

2015 yılında Mersin Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu,  Üniversitemiz bünyesine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak alındı.

Kuruluşunda ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunmaktadır. 

Akademik Birimler

Enstitüler

-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fakülteler

-Teknoloji Fakültesi

-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yüksekokullar

-Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>