Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemize bağlı olarak, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

1970 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bursa Tıp Fakültesi ile 1974 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi  Üniversitenin temelini oluşturmaktadır.

11 Nisan 1975 tarih ve 15205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1873 Sayılı Kanun ile Bursa’da “Bursa Üniversitesi” adı ile kurulan Üniversitemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Uludağ Üniversitesi” adını almıştır.

Akademik Birimler

Enstitüler

-Eğitim Bil. Enstitüsü

-Fen Bil. Enstitüsü

-Sağlık Bil. Enstitüsü

-Sosyal Bil. Enstitüsü

Fakülteler

-Eğitim Fakültesi

-Fen-Edebiyat Fakültesi

-Güzel Sanatlar Fk.

-Hukuk Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bil. Fk.

-İlahiyat Fakültesi

-İnegöl İşletme Fk.

-Mimarlık Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Spor Bilimleri Fk.

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Tıp Fakültesi

-Veteriner Fakültesi

-Ziraat Fakültesi

Yüksekokullar

-Devlet Konservatuarı

-Yabancı Diller Y.O.

-Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>