Uşak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında saygın bir devlet üniversitesidir.

Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversitedir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 12 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 3 enstitüsü ile 27 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binaları (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) Bir Eylül Yerleşkesindedir.

11 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur.

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK’ün dışında, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır.

Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır

Çift Anadal Programı

Üniversitemizde yer alan çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Mühendislik, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, İletişim Fakültemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz bu programdan faydalanabilmektedir.

Yan Dal Programı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde yan dal programı uygulanmaktadır.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 72 kültür, 12’si spor olmak üzere toplam 84 topluluk yer almaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Üniversitemizde 2017-2018 öğretim yılı için 753 yeni kayıt gerçekleşmiş olup, toplamda 3072 yabancı öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik öğrenci bilgi sistemimiz yer almakta olup web sayfası da mobil uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Yurt Konaklama Ve Sosyal İmkanlar

Kredi Yurtlar Kurumunun bünyesinde üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi içinde yer alan 1168 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, yerleşkemizin hemen dışında 16 Mart 2017 tarihinde 2822 kişilik, 14 katlı, modern ikinci bir kız yurdu açılmıştır. Ayrıca biri 504 kişilik diğeri 1000 kişilik KYK Erkek Yurdu bulunmaktadır. Kent merkezinde öğrencilere hizmet veren bir çok özel yurt ve apart şeklinde öğrenci evleri de bulunmaktadır.

Bir Eylül Yerleşkemizde bulunan üniversite yemekhanesinde yaklaşık 5000 kişiye yemek verilmektedir. Üniversitemiz Sosyal Tesisi ise 100 kişiye hizmet vermekte olup, kampüs içerisinde 4 ayrı kantinle de öğrencilerimize beslenme olanakları sağlamaktadır.

Uşak kent merkezinden Üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi’ne ulaşım toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika sürmektedir. İlçelerden ulaşım ise yine toplu taşıma araçlarıyla gerçekleşmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik, halk dansları, modern danslar, tiyatro ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamaktır.

Uşak Üniversitesi’nde yer alan fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.

Ayrıca Bir Eylül Yerleşkesi’nde bulunan içerisinde yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren işletmenin yer aldığı Öğrenci Çarşısı da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

  -Tıp Fakültesi

  -Eğitim Fakültesi

 –  İletişim Fakültesi

–  Mühendislik Fakültesi

–  Diş Hekimliği Fakültesi

–  Fen Edebiyat Fakültesi

–  İslami İlimler Fakültesi

–  Spor Bilimleri Fakültesi

–  Güzel Sanatlar Fakültesi

– Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

–  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

–  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Enstütüler

–  Fen Bilimleri Enstitüsü

–  Sosyal Bilimler Enstitüsü

–  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar

–  Uşak Sağlık Yüksekokulu

–  Yabancı Diller Yüksekokulu

–  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>