Güncelleme tarihi: 22.10.2019

1. Üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci başvurularında, nelere dikkat ederler?

CEVAP:

Her üniversitenin başvuru kabul kriterleri birbirinden farklı olmakla beraber, birçoğunun başvurularda dikkate aldığı bazı ortak değerlendirme kriterleri de vardır.

—Öncelikli ve ilk kriter adayın sınav sonucudur. Herhangi bir üniversiteye başvurabilmek için adayın istenen puan barajını geçmesi ve eğer ilgili üniversitenin başvuru kriterleri arasında yer alıyor ise başvuru taban puanını da geçmiş olması gerekir.

—Bir başka önemli koşul ise tüm üniversitede mutlaka uygulanan ülke kontenjanı uygulamasıdır.

—Ülke kontenjanı uygulaması: Üniversitelerde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın başvurular ile ilgili olarak üniversite tarafından işlem yapılabilir.Ülke kontenjanı uygulaması dışında, üniversitelerin kendi aralarında farklılık göstermekle beraber dikkate aldıkları durumlar aşağıda sıralanmıştır;

—Adayın tercih sıralaması

—Adayın Türkçe testi sonucu

—Adayın lise öğrenimi boyunca okuduğu derslerin dağılımı (sayısal ya da sözel ağırlıklı olup olmaması)

—Adayın lise öğrenimi sürecindeki not ortalaması veya derslere göre not dağılımları

—Adayın başvurduğu üniversitede daha önce kayıtlı olup olmaması

—Adayın Türkiye’de herhangi bir üniversitede öğrenim görüyor olup olmaması

—Adayın yaşı

2. YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Soruları Oransal Dağılımı nasıldır?

CEVAP:

YÖS’de Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere iki test vardır. Temel Öğrenme Becerileri Testi, 45 adet Genel Yetenek (IQ), 30 adet Matematik ve 5 adet Geometri sorularından oluşmak üzere toplam 80 soru sorulur. Bu test için tanınan süre 90 dakikadır. Türkçe testi, 60 adet sorudan oluşur. Bu test için tanınan süre 60 dakikadır.

3. YÖS Sınavında En Fazla Tercih Yapılan Programlar Nelerdir?

CEVAP:

Tıp Fakültesi (Türkce), Tıp Fakültesi (Ingilizce), Diş Hekimliği, İşletme, Hukuk Fakültesi, İktisat, EEG, Psikoloji –PDR, Mimarlık, Veterinerlik, Mühendislik bölümleri…

4. YÖS Sınavlarına yıllık kaç kişi girmektedir?

CEVAP:

31,08,2017 YÖK verilerine göre 114 Devlet Üniversitesi , 65 Vakıf Üniversitesi , 6 Vakıf Meslek Yüksekokulları (185 Üniversite) fakülte ve yüksekokullarında toplam 39.037 ögrenci okumaktadır. Bu ögrenciler YÖS ve Uluslararası Diplomalarla gelen öğrencilerdir. Türkiye üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı son 3 yılda 2 katından fazla artmıştır. Uluslararası Ögrenci Sayısı 50,000 e yaklaşmıştır. 2018-2023 yıllarında 100,000 öğrenci hedeflenmektedir. Bununla birlikte farklı ülkelerden 3000-3500 yabancı öğretim üyesi çeşitli üniversitelerde görev yapmaktadır.

5. Türk Üniversiteleri hakkında bilgi sahibi değilim. Üniversiteler hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

CEVAP:

Türkiye Üniversitelerine başvuracak adaylar, WEB SİTEMİZDE bulunan üniversite tanıtımlarımızdan veya video tanıtımlarından üniversiteler hakkında bilgi edinebilirler.

6. Türk üniversitelerinde yabancı dilde eğitim almam mümkün mü?

CEVAP:

Türk üniversiteleri kapsamında yabancı dilde eğitim veren bölümlere de yer verilmektedir. Ancak yabancı dilde eğitim almak isteyen adaylardan, istedikleri eğitim dili için uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesine sahip olmaları ve başvuru sırasında bu belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

7. Türkiye Bursları Nedir?

CEVAP:

Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen kamu kaynaklı yükseköğrenim burslarıdır. Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen (Erasmus vb.) projeler ile Yükseköğretim Kurulu’nun ikili anlaşmalar çerçevesinde ya da üniversitelerin verdiği burslarla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamının dışındadır.

8. YÖS’ün uygulanmasından, başvuruların gerçekleşmesinden ve sonuçların açıklanmasından hangi kurum sorumludur?

CEVAP:

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile ilgili kontenjan ayıran üniversitelerin kendileri tüm aşamalardan sorumludur.

9. Türkiye’de üniversitelere başvurabilmek için YÖS dışında herhangi bir alternatif var mıdır?

CEVAP:

Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklular YÖS’e girmek dışında, YÖS’e eşdeğer olarak kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan kimi sınav sonuçları ya da diplomalarla da Türkiye’deki üniversitelere başvurabilmektedirler. Üniversitelerin yaptığı sınavlar dışında, başvurular sırasında kullanılan diğer sınavlar ya da diplomalar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle beraber genel olarak kabul görenlerin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır;

1 .SAT 1 ve SAT2  (Scholastic Aptitude Test)

2. ACT (American College Testing)

3.GCE-A-Level (General Certificate Education)

4.Uluslararası Bakalorya (IB-International Baccalaureate)

5.Suriye Bakaloryası (Al-Shahada-Al-Thanawiyya)

6.Lübnan Bakalorya Sınavları (Baccalauréat Libanais)

7.Fransız Bakaloryası

8.ABITUR – Almanya

9.Tawjihi – Ürdün ve Filistin

10.Gaokao – Çin

11.Senegal Bakaloryası

12.Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi – İran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>