VİZYONUMUZ ;

‘’Biz bir milletiz’’ şuuru ile yola çıktığımız bu serüvende; topluma faydalı bireylerin yetişmelerine katkı sağlamak en önemli vizyonumuzdur. İlke ve önceliklerimiz yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik , evrensel ve  eğitim millet bilinci üzerine kurulmuştur.

Farklı etnik köklere sahip misafir öğrencilerimizin, geçmişine ve bugününe sahip çıkabilen, özgüveni yüksek, dünyaya kardeşlik ilkesi ile bağlı olan bireyler olarak yetişebilmeleri en büyük temennimizdir. Ülkemize gelen, tesadüfü yollarla veya bilinçli olarak bizlerle bağlantı içerisine girmiş tüm misafir öğrencilerimizle ihtiyaçları hasıl olduğu sürece ilgilenebilmek, onları, yalnız, çaresiz ve kimsesiz olmadıkları bilincine kavuşturabilmek en temel beklentimizdir.

‘Global Yurt Dışı Eğitim’ bir GLOBAL ŞİRKETLER TOPLULUĞU kuruluşudur.