Yalova Üniversitesi, dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren başarıları ve farklılıkları ile öne çıkan Yalova Üniversitesi, kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin eğitim politikası ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmaktır.

Üniversitemiz; güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. 2 enstitü, 5 fakülte ve 4 meslek yüksekokulu ile önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdüren Yalova Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez açılan bölümleri ile bölgesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda söz sahibidir. Üniversitemizin misyonu; evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir dünya üniversitesi olmaktır.

Üniversitemizin vizyonu; yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir. Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve kültürel çalışmalarını sürdürürken, evrensellik ilkelerini benimseyen şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ülkemizin 2023 hedefleri doğrultunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Yalova Üniversitesi, ülkemizin aydınlık geleceğine inanan, yarınların inşasında söz sahibi olmak isteyen, ülkesine ve insanlığa değer katmayı hedefleyen öğrencileri çağın gereklerine uygun, teknik ve bilimsel değerlerle donatarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine kazandırmaktadır. 10 yıllık akademik birikimiyle, genç ve dinamik kadrosuyla ve öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla Marmara bölgesinin parlayan yıldızı olan Yalova Üniversitesi, coğrafi konumunun sağlamış olduğu potansiyeli en iyi şeklide kullanarak hedeflerine hızla ulaşacaktır.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER

-HUKUK FAKÜLTESİ

-İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLESİ

-İSLÂMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

-SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>