Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve

kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6495 sayılı kanunun 11.maddesi ile yapılan değişiklik ile

“YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ” kurulmuştur.

Rektörlüğe bağlı olarak;

-Tıp Fakültesi,

-Sağlık Bilimleri Fakültesi,

-Spor Bilimleri Fakültesi,

-Yabancı Diller Yüksekokulu,

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

-Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>